ASOCIATIA GEOECOPOL
Dezvoltare prin cercetare, educatie non-formala si schimb de cunostiinte 

Asociatia GEOECOPOL

Click here to edit subtitle


Asociaţia GEOECOPOL are ca scop esenţial promovarea educaţiei, stimularea creşterii economice, a dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, precum şi stimularea participării civice a tinerilor din România.


După cum arată şi numele GEOECOPOL, organizaţia are în vedere obiective privind Geografia, Economia şi Ecologia, dar şi Politicile Publice. 


Printre obiectivele asociaţiei se numără:

1. Motivarea si sporirea gradului de mobilitate a tinerilor, asigurarea schimbului pozitiv de experienţă şi creşterea nivelului de cultură al acestora prin proiecte naţionale şi internaţionale;
2. Promovarea cooperării între state, toleranţa, precum şi adâncirea ideii de unitate europeană;
3. Stimularea activităţilor culturale şi implementarea programelor de educaţie şi a valorilor sociale ale României şi Uniunii Europene;
4. Colaborarea cu alte instituţii, societăţi comerciale sau organizaţii naţionale şi internaţionale care corespund cu obiectivele şi idealurile asociaţiei GEOECOPOL;
5. Promovarea creşterii economice şi a tranziţiei de la o economie extensivă la dezvoltare durabilă prin organizarea de seminarii, workshop-uri, conferinţe şi diverse manifestări pe astfel de teme;
6. Realizarea de activităţi ce vizează protecţia mediului şi creşterea nivelului de educaţie al cetăţenilor cu privire la acest aspect;
7. Realizarea de activităţi educative, sociale, turistice, ştiinţifice, culturale şi umanitare cu caracter european, menite să promoveze aceste activităţi;
8. Realizarea de rapoarte, articole şi analize pe teme de interes economic, politic şi geopolitic;
9. Colaborarea cu specialişti, societăţi comerciale şi instituţii din diferite domenii de activitate pentru asigurarea diversităţii educaţionale, formarea şi instruirea resurselor umane, elaborarea şi implementarea proiectelor de specialitate ale organizației ;