ASOCIATIA GEOECOPOL
Dezvoltare prin cercetare, educatie non-formala si schimb de cunostiinte 

Asociatia GEOECOPOL

Click here to edit subtitle

Proiecte naționale:

1) Erasmus +, proiecte comunitare ce vizează schimbul de experienţă al tinerilor din Europa (finanţat de Uniunea Europeană)

2) Leonardo da Vinci, proiecte comunitare ce vizează învăţarea continuă pe parcursul întregii vieţi (finanţat de Uniunea Europeană)

3) Proiecte finanţate de la bugetul de stat privind promovarea educaţiei, cercetării, economiei şi dezvoltării durabile

4) Proiecte cu finanţare privată privind promovarea cercetării, economiei, dezvoltării durabile şi a sustenabilităţii


Proiecte internaționale:

1) Erasmus +, participarea la proiecte de durată scurtă şi medie la nivel European, alături de parteneri din diverse state europene

2) Leonardo da Vinci, participarea la o serie proiecte pe termen lung la nivel European, alături de parteneri din diverse state